اصغر فرهادی عزیزلبخند

شاید هیچ گاه این نوشته را نخوانی ولی مینویسم

میخواهم به تو بگویم کاری برای مردم ایران کردی که بعد از مدت ها از اعماق وجودشان لذت شیرین افتخار و شادی را کسب کردند

توانستی به همه نشان بدهی که ایرانی هنر دارد

استعداد دارد

صلح دوست است

ولی در کشورش آن ها لگد مال میشود !

اجازه ی شکوفا شدن را ندارد

فیلمی که تو ساخته ای گوشه ای از مشکلات مردم است

وقتی نام فیلمت خوانده شد و آهنگ آن نیز پخش شد

خوشحال شدم

خیلی هم خوشحال شدم

ولی آن آهنگ باعث شد دلم برای ایران بسوزد

مرا غمناک کرد

به این فکر میکنم که تا کی قرار است در ایران وضع اینگونه باشد

حای افراد با استعداد و توانمند در اوین و جای دزد و کلاهبرداران در دولت !

درست است در آن روز در رسانه ی مثلا ملی هیچ کس برنده شدنت را جشن نگرفت

ولی مطمئن باش همه در اینجا جشن گرفتند و خوشحال بودند و به تو افتخار کردند 

هیچ گاه از خاطر ایرانی ها نخواهی رفتچشمک