نوروزتان شادباش...همراه با تمام آرزوهای خوب برای سال 93قلب

اینم از هنر دست من و خواهر عزیزتر از جانی که در شرف ازدواج است...!بیست و یک فروردین عقد یه دونه خواهرمه.البته میتونیم اون اسب رو که مادر عزیز با اعتماد به نفس تمام دوروز قبل از روز عید واسه ی سبزه گذاشت و هر روز هم تاکید میکرد زود رشد میکنه و در میاد ولی نمیدونیم چرا هنوز اتفاقی نیفتاده رو فاکتور بگیریم !