با دوست ِ جدیدم آشنا بشید...

دوستان،بهار بانو

بهار بانو،دوستان...

تشخیص ِ خانوم بودنش هم به خودم مربوطه،خخخخخ:)))نیشخند

خدا میدونه با چه مشقتی از دانشگاه تا خونه آوردمشکلافه

لازمه بگم اون سنگ ها هم یکی از اون هزاران هنریه که من دارم؟-_- از هر انگشت یکی که نه هزارتا همینجوری میباره(فیلینگ اعتماد به سقف!:)) )البته نقاشی شدش فقط اون بالا پرندهه تو عکس ِ...