این هدیه ی ِ تولد ِ پیش از موعد برام خیلی ارزش داره...هر روز نگاش میکنم.

ممنونم...