وقتی یه سری تست ِ روانشناسی رو واسه درس ِ Spss به اطرافیانت میدی تا پر کنن و وقتی جوابارو میبینی چیزای جدیدی رو از دوستا و خانواده میدونی و حتی واست عجیبه،

و زمانی که از بابا تست رو میگیری میبینی جای جنسیت با چنین تاکیدی نوشت مـَـــــــــــــــــــــرد،

پدری که همه چیزتو مدیونشی و برات دلسوزترین بوده و هرکاری رو خواستی شروع کنی یه مشوق ِ واقعی بوده و هروقت زمین افتادی کمکت کرده تا بلند شی...

پدری که زمانی که باهاش قهری،حتی اگه خودت هم مقصر بودی اومده تو اتاقت و صورتت بوسیده تا از دلت دربیاره...

پدرم!طول ِ این مَرد تا آسمان هم که ادامه پیدا میکرد ،بازهم جبران نمیکند مردانگی ات را،

باز هم کافی نبود برای فداکاری ات...