مامانم وقتی منو باردار بوده ویار ِ این نوع از باقلوا رو داشتهنیشخند

خواستم بگم من چه جنین ِ باکلاسی بودم از همون موقع !:)))

البته اون موقع اینا فقط تو شمال درست میشد و بابا بزرگ یه جعبه میخره و میفرسته مشهد،ولی چندروز پیش همینجاهم تو یه قنادی دیدیم...