گرمای هوا باعث شده که یاد بگیرم یخ در بهشت درست کنم،طی ِ یک روش ِ اختراع شده و طاقت فرسا و خونگی بدون ِ هیچ دستگاهی که بماند چطوریه...:)))

و باعث شده هرکدوم ازز اعضای خانواده که تو گرما میرن بیرون موقع برگشتن زنگ میزنن که من یه ربع دیگه خونه ام میتونی یخ در بهشت برام درست کنی؟

من: :|

یعنی در حد یک کافی شاپ دار بهم نگاه میشه تو این خونهنیشخندو هیچکی هم وقتی من با حالت ِ جنازه از دانشگاه میام خونه حتی جلوم یه لیوان آب ِ یخ هم نمیذارهنیشخند

من اینقدر تو خونمون مظلوم واقع شدم و فداکاری میکنم -_-. حتا گاهی میگم باید بگردم دنبال ِ پدر و مادر ِ واقعیم:|:))

بفرمایید یخ در بهشتمژه

پی نوشت:اینکه من طی ِ 24 ساعت تا پست گذاشتم ناشی از عقده ای شدن بر اثر ِ چند روز پست نگذاشتنه! بله!