من که هیچوقت فراموش نمیکردم حتی پارسال که کنکور داشتم،اینقدر این روزا فکرم مشغول هست و افکار از همه طرف هجوم میارند که فراموش کردم یک تیر وبلاگم پنج ساله شد!

پوزش از تو سوکس صورتی ِ عزیزم...

پنج سالگیت مبارک،اینجا مینویسم تا وقتی که باشم....