دیشب تا جا داشت تو دلم صدا و سیمارو واسه پخش مضخرف ِ والیبال لعنت کردم و اینکه فکر میکنن ما دوتا گوش بالا سرمونه که هی میگن کیفیت تصویر پایینه و نمیتونیم پخش کنیم،اینم علت ِ کیفیت ِ پایین ِ تصاویر...