فکر کن که دوستت رو بعد از مدت ها میبینی و اون وقت اولین جمله ای که میگه اینه: میمردی اون یکی رو لاک نمیزدی؟!

من دیگه حرفی ندارم!:|

 

پی نوشت:انگشت کوچیکه زخم شده و چسبش زدم و لاک رو روی چسب زدم که تو ذوق نزنه!