والا الهه تو این پست داشت میگفت اتاقش خیلی شلوغه،منم صرفا خواستم یه مثال نقض بیارم!

اوایل خیلی اهمیت میدادم که اتاقم باید چطوری باشه و به سنم بخوره و بقیه در موردم چی فکر میکنن و....

ولی الان به این نتیجه رسیدم که اتاق ِ خودمه!هرکار بخوام باهاش میکنم...

هروقت بابا میومد تو اتاق میگفت بابا جان تو دیگه داری روانشناسی میخونی این شکلای وحشتناک چیه کشیدی زدی به اتاقت انرژی منفی میدی:)))،منم که حرف گوش کن تمام ترول هارو از دیوار بزرگه که کل دیوار رو میگرفت کندم و زدم به در ِ کمد!شیطان