یلداست...

بگذاریم هر چه تاریکی هست،

هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد...

امشب بیداری را پاس داریم،

تا فردایی روشن راهی دراز باقیست.

یلدا مبارک

عکس از دیجیاتو