اینم از آخرین روز ِ سال 93، با همه ی تلخی ها و شیرینی هایی که داشت،

کاشکی سال 94 رو با دستای خودم بسازمش طوری که آخر سال بگم امسال ازپارسال بهتر بود و خیلی اتفاقای خوبی برام افتاد و خیلی چیزارو به خودم ثابت کردم...

93 سال بدی نبود،سال خیلی خوبیم نبود،اتفاقای بدی افتاد طوری که از حافظم پاک نمیشه و نخواهد شد و از اون طرفم کلی اتفاقای شیرین و دوست داشتنی افتاد...

حس میکنم امسال از خیلی نظرا تغییر کردم،فکرام متفاوت شده...

من برم که هم اتاقم هنوز انگار توش بمب گذاشتن هم سفره هفت سین درست نکردم و همه ی کارام مونده فقط یه روز وقت دارمنیشخند

امیدوارم امسال واستون سال خوبی باشهبغل

نوروز رو به همتون شادباش میگم... 3>