انگار شروع کار و نشستن زیاد پشت سیستم باعث شده هوس وبلاگ نویسی دوباره بعد چند سال غیبت بزنه به سرم و واسه بار شونصدم ظهور کنم!
آیا این سری پیوسته خواهد بود یا بعد یه مدت باز غیبم میزنه؟ خدا میدونه :)))) هیچ چیییز از من بعید نیست متاسفانه...

پی نوشت: اولین کاری که کردم وقتی اومدم اینجا به وبلاگ یک مترسک سر زدم و فهمیدم همین دو سه روز پیش خدافظی کرده و وبلاگشو تعطیل کرده :| قدم نحس که میگن همینه ها
چراااا آخه؟؟؟