هیچوقت توی سیزده به در ها سبزه گره نمیزنم،چون نشونه ی این میدونن که هرکی داره گره میزنه به نیت این هست که  میخواد شوهر کنه که توی این شعرهای تاریخی کاملا اثبات شده: سال دیگه سیزده به در خونه ی شوهر بچه بغل:| یا این شعر که سیزده به در چهارده به تو سال دیگه خونه ی شو...

و از اونجایی که من هیچوقت این آرزو رو نداشتم گره هم نزدمنیشخند

ولی امسال گفتم چه کاریه آدم واسه هر آرزویی که داره گره میزنه و در یک حرکت کاملا "نمادین" یه گره ی خیلی کوچیک زدم ! همین !تازه ادامش تو عکس نیفتاده !خنده