۸ مطلب در مرداد ۱۳۹۰ ثبت شده است

محمود کبیر !

امروز توی اخبار بیست وسی تو برنامه ی صرفا جهت اطلاع داشت میگفت که یکی از استانداران استانهای شمالی با صدای بلند خطاب به رئیس جمهور گفته: دنیا قبلا ایران را با "کوروش کبیر" می شناخت اما امروز با نام" محمود کبیر" می شناسد!

یعنی عاشق اون نماینده شدم !!!!نیشخندنیشخند

موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا

حذف هخامنشیان ؟؟؟!!!

آیا میدانید حذف هخامنشیان از کتاب تاریخ دانش آموزان به تصویب رسید؟

فرزندان ما دیگر حتی نام کوروش بزرگ و داریوش رانخواهند شنید !

آیا میدانید 29 اکتبر روز جهانی کوروش  بزرگ است و این روز فقط در تقویم ایران نیست؟

پی نوشت: یعنی وقتی اینو تو فیس بوک دیدم آتیش گرفتم !عصبانی

ما همین امسال تو تاریخ ایران و جهان هخامنشیان رو خوندیمخنثی

ترجمه ی منشور کورش بزرگ :

آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند … مَردوک (خدای بابلی) دلهای پاک مردم بابل را متوجه من کرد زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.

ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد … نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. من برای صلح کوشیدم. برده‌داری را برانداختم. به بد‌بختی‌های آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. خدای بزرگ از من خرسند شد … فرمان دادم … تمام نیایشگاه‌هایی را که بسته شده بود، بگشایند...اهالی این محل‌ها را گرد آوردم و خانه‌های آنان را که خراب کرده بودند، از نو ساختم. صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم

موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا

دمت گرم !

خدا داره حسابی این ماه رمضونو حال میده بهمون !

همچی هوارو گرم کرده که فرقی با جهنم ندارهاوه

موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا

سومین ماه رمضان !

این روز ها چه بی اندازه جایت خالیست...

سحر ها حسرتت را میخورم

روز ها در روزه ی سکوت فرا میروم

و غروب با گریه افطار میکنم !

بر سر سفره ی شادیت مرا هم یاد میکنی ؟

موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا

غلط کردن !

خالم داشت میگفت من شنیدم اگه شب های جمعه از مرده ها یادی نکنی نفرین میکنن آدمونیشخندنیشخند

دختر خاله ی نیم وجبی:غلط کردننیشخندنیشخند

موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا

چه باحال !

تلوزیون داشت یک برنامه ای رو نشون میداد با بابا داشتم نگاه میکردمنیشخند

اسم برنامش یادم نیستنیشخند

توی دادگاه بودند و یه مادر با 2 تادخترش پدر خوانواده رو به قتل رسونده بودننیشخند

منم با تعجب داشتم نگاه میکردم یهو گفتم چه باحال !نیشخند

و در ادامه نگاه های پدر بود که با تعجب و ترس داشت به من نگاه میکرد

موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا

گور باباش !

از وقتی آدرس وبلاگم و عوض کردم بازدید کننده هام به شدت کاهش یافته چون به هیچ کس آدرس اینجارو ندادمنیشخند

ولی مهم نیستنیشخند

گور بابای هرچی بازدید کنندهنیشخند

موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا

عاشقشم !

توی اخبار خانم خبر نگار که میخواست اطلاعاتی از بازی  های رایانه ای جمع آوری کنه از پسر بچه پرسید:

روزی چند ساعت میای گیم نت بازی میکنه ؟عینک

پسر بچه: بتوچه مگه تو فضولی !خنثی

یعنی عاشق اون بچه با صداقتش شدمنیشخند

موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا