چند روز پیش میانترم ِ روانشناسی عمومی2 داشتیم،چهارفصل بود که قرار شد حذف بشه،و جالبیش اینه تا به اون روز هم فقط چهار فصل درس داده بود و شاید 2جلسه تا پایان ترم مونده و میخواد چهارفصل ِ دیگه ی امتحان ترم رو تو اون دو جلسه درس بده،کلا استاد جالبیه!بعد دیگه جای گلایه نیست که چرا نمره هاتون بد شد،هر فصل از اون هیلگارد به اون عظیمی واسه خودش دنیاییه و میخواد هر جلسه دو فصل رو درس بده و ما هم دو هفته بعدش بیایم امتحان بدیم...

هیلگار کتاب ِ خیلی خوبیه حتی واسه کسی که رشتش روانشناسی نیست و میخواد یه چیزایی رو بدونه،از اونجایی که ترم پیش هم همین کتاب رو امتحان داشتم و شب ِ امتحان طوری مریض شدم که به عمرم تجربه نکرده بودم و از سوالا ی تو ی برگه یکی دو مورد هم به زور یادم میومد،استرسم زیاد بود و اون دو سه روز تا صبح بیدار بودم و میخوندم و خلاصه مینوشتم و...

امتحانم رو عالی ندادم ولی خوب دادم،یعنی همین که خوشحال بودم بعدش نشونه ی خوبیه که به نسبت ِ تلاشم خوب بود.

این چهارفصل از هیلگارد رو دوست داشتم،ترم ِ پیش بیشتر زیست بود و منم بیزار ولی این ترم معرفی بیماری ها ی روانی و درمان هاش و رویکردها و تستای روانشناسی و نحوه ی برخورد با بیمار و...

با اینکه آدم دیوونه میشه از خوندن ِ هر کدوم از رویکردا و قاطی نکردنشون،ولی بازم دوسشون داشتم،یعنی باعث شد رشتمو بیشتر دوست داشته باشم و مطمئن تر بشم.

I Love Psychology