صعود تیم ملی والیبال رو به همه شادباش میگم.این تیم قهرمانه و لیاقتشون خیلی بیشتر از نفری ۳۰۰۰دلار جایزه‌اس،کاش مسئولان یکم بفهمن..

مصاحبه با کاپیتان بعد ِ بازی کام ِ مارو شیرین تر هم کردنیشخند،البته اگه بعدش از آهنگای حامد زمانی استفاده نکنن کاممون شیرین تر هم میشه.خنثی

پ.ن :اگر هنوز هم میخوانی ام،بدان این شعر را هم مثل دیگر شعرها دوست داشتم دوست مجازی...

میدانم از عابربانک پول گرفته ام. 
میدانم بانک، موجودی جدید را برایم پیامک خواهد کرد. میدانم... !!!
ولی گوشی که میلرزد ، پاکت که ظاهر میشود ، یخ میکنم ! 
گر میگیرم ! میگویم شاید تویی ...! 

بعدا نوشت:دختره ی جلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللف چطوری به کاپیتانمون چسبیده -_-عصبانیعصبانیعصبانی اصلن مشخصه طفلک تحت ِ فشاره و راحت نیست:(

منبع:الهه