درسته که به این نازنین وبلاگ کم لطف شدم!ولی دلیل نمیشه تولدشو یادم بره...

یک تیر تولد سوکسی بود...علت اینکه همون روز چیزی ننوشتم این بود که تازه دیروز از شر این امتحانا راحت شدم و یه بار بزرگ از روی دوشم برداشته شد!

سوکسی جونم تولدت مبارک...

امسال شیشمین سالیه که دارمت و حرفامو اینجا مینویسم.

جدیدا برات وبلاگ نویس بدی شدم! ولی  هنوزم اینجا بیشتر از هر محیط مجازیه دیگه ای بهم آرامش میده...